จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา [2019-04-09]

เอกสารดาวน์โหลด :

ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก.jpg