จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


คุมประพฤติ ร่วมขบวนเรืออัญเชิญขันน้ำสาคร ในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ บริเวณ แม่น้ำสามประสบ จุดบรรจบของแม่น้ำซองกาเลีย แม่น้ำรันตี และแม่น้ำบีคลี่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี [2019-04-06]

คุมประพฤติ ร่วมขบวนเรืออัญเชิญขันน้ำสาคร ในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ บริเวณ แม่น้ำสามประสบ จุดบรรจบของแม่น้ำซองกาเลีย แม่น้ำรันตี และแม่น้ำบีคลี่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมขบวนเรืออัญเชิญขันน้ำสาคร ในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขึ้นฝั่งและอัญเชิญขันน้ำสาคร ไปยังวัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยขบวนเรือ จำนวน ๖๘ ลำ เพื่อจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดกาญจนบุรี  โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ วันนี้ (๖ เมษายน ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๑๑.๕๒ นาฬิกา ณ บริเวณ แม่น้ำสามประสบ จุดบรรจบของแม่น้ำซองกาเลีย แม่น้ำรันตี และแม่น้ำบีคลี่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๖ เมษายน ๒๕๖๒)