จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


กรมคุมประพฤติเตรียมพร้อมบังคับใช้กฎหมาย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ [2019-04-05]

กรมคุมประพฤติเตรียมพร้อมบังคับใช้กฎหมาย ช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันนี้ (5 เมษายน 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/ 2562 โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

                สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สำนักงานคุมประพฤติประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตามอาคาร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเชิญชวนเจ้าหน้าที่แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองระหว่างเดือนเมษายน กรกฎาคม 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันเป็นมหามงคลยิ่ง และกระทรวงยุติธรรม ได้จัดโครงการสร้างป่า สร้างคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

                นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบาย Probation 4.0 การดำเนินการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มงวด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมคุมประพฤติใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมาย

                ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ และรายงานคณะกรรมการคุมประพฤติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง