จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการอบรมความรู้และรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 "ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา (อาคารเช่า) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา [2019-04-05]

เอกสารดาวน์โหลด :

จัดโครงการอบรมความรู้และป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 62.jpg

จัดโครงการอบรมความรู้และป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 62.jpg