จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คุมประพฤตินครปฐม ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน2562 กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกประจำปีงบประมาณ 2562 [2019-04-05]