จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ประสานงานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัด นำตู้อัจฉริยะ Job Box มาให้บริการจัดหางานแก่ ผู้กระทำผิดและชาชนที่มาติดต่อสำนักงานฯ [2019-04-05]