จำนวนผู้เข้าชม : 17

   


คุมประพฤติขอนแก่นลงพื้นที่รับตัวผู้รับบริการบ้านกึ่งวิถี รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [2019-04-04]