จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติ ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอไทรโยค จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” [2019-04-04]

คุมประพฤติ ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอไทรโยค จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

             กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด นำโดย นายวุฒิชัย เคลือสกุล พนักงานคุมประพฤติ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอไทรโยค จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยนำผู้ถูกคุมความประพฤติที่มารายงานตัวที่ศูนย์ประสานงานฯ อำเภอไทรโยค (เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค) พร้อมด้วยคณะอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอไทรโยค ร่วมกันดำเนินกิจกรรมฯ ด้วยการประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับแก่ผู้ขับขี่รถ พ่อค้าแม่ค้า และประชาชน เพื่อกระตุ้นให้ผู้ขับขี่รถเกิดความตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ไม่ดื่มสุราขณะขับขี่รถ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร วันนี้ (๔ เมษายน ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณตลาดหน้าที่ว่าการอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี.

                                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๔ เมษายน ๒๕๖๒)