จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติจังหวัดพะเยา เป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทางกฎหมายของนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา [2019-04-04]

เอกสารดาวน์โหลด :

วิทยากรม.พะเยา.jpg