จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศ รณรงค์เมาไม่ขับ ประชาสัมพันธ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM ในระบบงานคุมประพฤติ [2019-04-04]