จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศและประชาสัมพันธ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM ในระบบงานคุมประพฤติ [2019-04-04]