จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติฝางประชาสัมพันธ์เรื่องการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(Electronic Monitoring)ผู้กระทำผิดที่อยู่ในการดูแลของกรมคุมประพฤติ ให้กับชมชรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอไชยปราการ [2019-04-04]

เอกสารดาวน์โหลด :

ประชุมผู้ใหญ่บ้าน อ.ไชยปราการ 3462_๑๙๐๔๐๔_0015.jpg