จำนวนผู้เข้าชม : 25

   


คป.หนองคายรับการตรวจราชการจากนายเศวตนันท์ สุขพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ [2019-04-04]

 

        กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย   วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒    นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯรับการตรวจราชการจากนายเศวตนันท์ สุขพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป       ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ชั้น ๒