จำนวนผู้เข้าชม : 14

   


สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ และอบรมธรรมะ ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนเมษายน 2562 [2019-04-03]