จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมจัดเตรียมสถานที่ในการประกอบพิธีเตรียมน้ำอภิเษกของจังหวัดพะเยา [2019-04-03]

เอกสารดาวน์โหลด :

0587.jpg