จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คป.นครไทย ร่วมโครงการ “บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน” [2019-04-02]

เอกสารดาวน์โหลด :

อุปสมบทหมู่ 020462.jpg