จำนวนผู้เข้าชม : 21

   


คป.หนองคายงานฯจัดโครงการค่ายก้าวใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ (วันที่เจ็ด) [2019-04-02]

 

        กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย   วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯจัดโครงการค่ายก้าวใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ (วันที่เจ็ด) โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวต่อการเลิกยาเสพติด กิจกรรมเขียนจดหมายถึงคนรัก ฯลฯ ซึ่งได้รับความรู้วิทยากรจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๒๔๕,อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคายร่วมบรรยาย ซึ่งมีผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน ๕๒ ราย ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔๕ ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย