จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คป.หนองคายจัดจัดโครงการค่ายก้าวใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ (วันที่หก) [2019-04-02]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย  วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯจัดโครงการค่ายก้าวใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ (วันที่หก) โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต หากยังคิดใช้ยาเสพติด ,การสร้างงาน สร้างอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม   ฯลฯ ซึ่งได้รับความรู้วิทยากรจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๒๔๕,อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคายและศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ร่วมบรรยาย    ซึ่งมีผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน ๕๒ ราย ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔๕ ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยได้รับเกียรติจากนายเศวตนันท์ สุขพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติบรรยายพิเศษและกล่าวพิธีปิดโครงการฯ