จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คป.หนองคายร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่นราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ [2019-04-02]

 

    กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายมอบหมายให้นางสาววริษา พลไกรสร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่นราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ประจำเดือน มีนาคม เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะ แนวทางในการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย      โดยนายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุม