จำนวนผู้เข้าชม : 22

   


คป.หนองคายจัดโครงการค่ายก้าวใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ (วันที่ห้า) [2019-04-02]

 

        กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย  วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯจัดโครงการค่ายก้าวใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ (วันที่ห้า) โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับ การหลีกเลี่ยงการหวนกลับไปเสพยา การฟื้นฟูสัมพันธภาพ การวางแผนชีวิต การสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นฯลฯ ซึ่งได้รับความรู้วิทยากรจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๒๔๕,โรงพยาบาลหนองคาย,อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคายและศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ร่วมบรรยาย โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน ๕๒ ราย ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔๕ ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย