จำนวนผู้เข้าชม : 19

   


คป.หนองคายจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย หลักสูตรอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม รุ่นที่ ๖ [2019-04-02]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย  วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒                 นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย หลักสูตรอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม รุ่นที่ ๖ อำเภอรัตนวาปีและอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย เพื่อการดำเนินกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในชุมชนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เสริมสร้างศักยภาพของงานคุมประพฤติสู่ชุมชน ณ โรงแรมราชาโฮเทลแอนด์รีสอร์ท อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายซึ่งได้รับเกียรติจากนายวิรัตน์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ ,คณะวิทยากรจากโรงพยาบาลโพนพิสัยเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯจำนวน ๑๑๖ คน      โดยนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิด