จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


คุมประพฤติ จัด“ศูนย์แคร์” (CARE : Center for Assistance to Reintegration and Employment) ให้คำปรึกษาแนะนำอาชีพ แก่ผู้พ้นคุมความประพฤติใช้บริการตู้งาน (JOB BOX) เพื่อค้นหาตำแหน่งงานว่างที่ต้องการได้ทั่วประเทศ [2019-03-29]

คุมประพฤติ จัดศูนย์แคร์” (CARE : Center for Assistance to Reintegration and Employment)  ให้คำปรึกษาแนะนำอาชีพ แก่ผู้พ้นคุมความประพฤติใช้บริการตู้งาน (JOB BOX) เพื่อค้นหาตำแหน่งงานว่างที่ต้องการได้ทั่วประเทศ

             กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ดำเนินการจัดโครงการฯ ตามนโยบายกรมคุมประพฤติ ส่งเสริมคนดีสู่สังคม โดยการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้กระทำผิด เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องหาและผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานฯ ทั้งในระหว่างและภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ ให้ได้รับการแก้ไขช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ตู้ JOB BOX จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีมาติดตั้งไว้ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้คำปรึกษาแนะนำอาชีพและประชาสัมพันธ์ “ศูนย์แคร์” (Care Center) แก่ผู้พ้นคุมความประพฤติพร้อมสาธิตวิธีการใช้ตู้งาน (JOB BOX) เพื่อค้นหาตำแหน่งงานว่างที่ต้องการได้ทั่วประเทศ โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากผู้ถูกคุมความประพฤติใช้บริการตู้งาน (JOB BOX) วันนี้ (๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒) ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒)