จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชนให้สัมภาษณ์ทางวิทยุในรายการ “คุมประพฤติเล่าเรื่อง” FM 107.25 MHz [2019-03-29]

วันนี้ ( 29 มีนาคม 2562) นางยศวันต์  ธนาบริบูรณ์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน  ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุคนรักยุติธรรม FM 107.25 MHz ในรายการ คุมประพฤติเล่าเรื่องประเด็น คุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0  ซึ่งเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับความพร้อมและการเตรียมการ  ในการเข้าสู่ยุค Probation 4.0  โดยมีนายกฤชภัทร์  คงหฤทัยธรรม เป็นผู้ดำเนินรายการ สามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้

1. FM 107.25 MHz

2. http://112.121.151.69:8570/7.h

สัมภาษณ์ 1 สัมภาษณ์ 2