จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คป.หนองคายงานฯจัดโครงการค่ายก้าวใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ (วันที่สี่) [2019-03-28]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย  วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯจัดโครงการค่ายก้าวใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ (วันที่สี่) โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับ    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการคืนคนดีสู่สังคม การฝึกปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ ซึ่งได้รับความรู้วิทยากรจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๒๔๕,ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสีกาย,อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคายและศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ร่วมบรรยาย โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน ๕๒ ราย ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔๕ ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย