จำนวนผู้เข้าชม : 29

   


ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่นที่ ๔ [2019-03-28]

 

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายปฏิธาน สายชัยภูมิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรุ่นที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ -๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย โดยมี นายคณกร เครือวรรณนายอำเภอเมืองหนองคายเป็นประธานในพิธี