จำนวนผู้เข้าชม : 18

   


คป.หนองคายงานฯจัดโครงการค่ายก้าวใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ (วันที่สาม) [2019-03-28]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย          

       วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯจัดโครงการค่ายก้าวใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ (วันที่สาม) โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับ    โรคสมองติดยา ตัวกระตุ้นและการอยากยา การจัดการกับภาวะทางอารมณ์ที่ทำให้กลับไปเสพยา เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ความรับผิดชอบต่อตนเอง  และสังคมมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับความรู้วิทยากรจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๒๔๕,โรงพยาบาลหนองคาย,อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคายและศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ร่วมบรรยาย โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน ๕๒ ราย ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔๕ ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย