จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง“ROAD SAFETY: ขับขี่ปลอดภัย ขับเคลื่อนไปกับเรา” [2019-03-28]