จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติเข้าหารืออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ EM [2019-03-28]

กรมคุมประพฤติเข้าหารืออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ EM

วันนี้ ( 28 มีนาคม 2562 ) นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมหารือกับ นายจาตุรงค์ สรนุวัตร อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี พร้อมคณะผู้บริหารศาลอาญาธนบุรี เกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ ณ อาคารศาลอาญาธนบุรี กรุงเทพมหานคร  

สำหรับการหารือเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในครั้งนี้ มีการกล่าวถึงความเป็นมาและผลในการนำอุปกรณ์ EM มาใช้ในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งแนะนำตัวอุปกรณ์และคุณสมบัติที่สามารถดำเนินการ ภายใต้เงื่อนไขซึ่งศาลสามารถใช้ดุลยพินิจในการสั่งใช้งานในหลากหลายประเภทคดี ตามความเหมาะสม ซึ่งศาลได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการที่จะนำอุปกรณ์ EM มาใช้ ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติและศาลอาญาธนบุรีจะได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป