จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และให้เกียรติบรรยายฯ ในโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี [2019-03-28]

ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และให้เกียรติบรรยายฯ ในโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
          กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และให้เกียรติบรรยายฯ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการ จัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.
                                              ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒)