จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติ ส่งหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น [2019-03-28]

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชมรมในสำนักงานคุมประพฤติ  โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดการประกวดผลงาน ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่

มีหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประกวด จำนวน 10 แห่ง ดังนี้ 

1. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย

2. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง

3. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา

4. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด

5. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร

6. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก

7. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่

8. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์

9. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี

10. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

 

ผลการตัดสิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ กลุ่มดีเด่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562 ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในหน่วยงาน

1. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร

2. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก

3. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

4. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์