จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ “โครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่” และ “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือนมีนาคม 2562 [2019-03-28]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้าเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ได้ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” , “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” และ “โครงการออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่” ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีแนวนโยบายพัฒนาการให้บริการประชาชนโดยให้มีการจัดตั้ง “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข” เป็นหน่วยให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ในลักษณะหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เข้าไปให้บริการในพื้นที่หมู่บ้านเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายให้การเดินทางมารับบริการ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านปางมะกาด หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้มีการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติ “ศูนย์แคร์” (CARE) การสร้างงานสร้างอาชีพ และแจกลูกชิ้นนึ่งให้แก่ประชาชนทั่วไป
เอกสารดาวน์โหลด :

อ.ยิ้ม ปางมะกาด_190327_0278.jpg

อ.ยิ้ม ปางมะกาด_190327_0285.jpg

อ.ยิ้ม ปางมะกาด_190327_0304.jpg

อ.ยิ้ม ปางมะกาด_190327_0323.jpg

อ.ยิ้ม ปางมะกาด_190327_0326.jpg

อ.ยิ้ม ปางมะกาด_190327_0344.jpg