จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติลำปางจัดกิจกรรมอบรมในโปรแกรมจราจรทางบก ณ วัดท่าคราวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง [2019-03-28]