จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [2019-03-28]