จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติขอนแก่นนำส่งตัวผู้รับบริการบ้านกึ่งวิถี รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [2019-03-28]