จำนวนผู้เข้าชม : 54

   


คุมประพฤติ สาธิตการใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) [2019-03-26]

คุมประพฤติ สาธิตการใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)
          กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางปฐมา เอียดบัว รองผู้อำนวยการฯ , นายภาคภูมิ โตโคกสูง และ นายไพศาล ทวีผล พนักงานคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดังจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในภารกิจของกรมคุมประพฤติ และสาธิตการใช้งานอุปกรณ์ ดังกล่าวฯ โดยมี นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ (ชั้น ๒) ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ที่ผ่านมา.
                                              ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๖ มีนาคม๒๕๖๒)