จำนวนผู้เข้าชม : 63

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ เขตอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประจำเดือนมีนาคม 2562 [2019-03-26]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 พนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอแม่สรวย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม เขตอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดอย่างเคร่งครัด กำชับตักเตือนให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมให้ครบถ้วนตามที่ศาลกำหนด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 12 ราย และจัดกิจกรรมสำหรับโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ กิจกรรมอบรมความรู้เรื่อง “โรคสมองติดยา” โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐธิกรณ์ คำมะโน นักจิตวิทยา โรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 33 ราย นอกจากนี้ยังได้นำผู้ถูกคุมความประพฤติบำเพ็ญประโยชน์ทำงานบริการสังคม (กวาดเศษขยะ และเศษใบไม้แห้ง) บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรฯ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายและนำมากองไว้เพื่อรอการฝังกลบหรือฝังดินแทนการเผา เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่จะเกิดเป็นไฟป่า ลดปริมาณหมอกควัน และค่าฝุ่นละอองในอากาศต่อไป ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอแม่สรวย

 

 
เอกสารดาวน์โหลด :

40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - รับรายงานตัวกลุ่มเขต มส 220301.jpg

40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - รับรายงานตัวกลุ่มเขต มส 220305.jpg

40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - รับรายงานตัวกลุ่มเขต มส 220311.jpg

40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - รับรายงานตัวกลุ่มเขต มส 220312.jpg

40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - รับรายงานตัวกลุ่มเขต มส 220314.jpg