จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


คุมประพฤติลำปางร่วมจัดกิจกรรมทำดีเพื่อแผ่นดินรวมพลังป้องกันมลพิษจากหมอกควันไฟป่า ณ บ้านแก่น ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง [2019-03-26]