จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 1 เพื่อชี้แจง เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ EM [2019-03-25]

กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 1 เพื่อชี้แจง เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ EM

วันนี้ ( 25 มีนาคม 2562 ) นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 1 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ โดยมีนายเทพ อิงคสิทธิ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 เป็นประธานในการประชุม ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ เพื่อเป็นแนวทางแก่คณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมภาค 1 ในการพิจารณาใช้อุปกรณ์ EM ในการคุมความประพฤติจำเลย ซึ่งมีการกล่าวถึงความเป็นมาและผลในการนำอุปกรณ์ EM มาใช้ในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งแนะนำตัวอุปกรณ์และคุณสมบัติที่สามารถดำเนินการ ภายใต้เงื่อนไขซึ่งศาลสามารถใช้ดุลยพินิจในการสั่งใช้งานในหลากหลายประเภทคดี ตามความเหมาะสม