จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบ 128 ปี [2019-03-25]

         วันนี้ (25 มีนาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 128 ปี ภายใต้ชื่อ “128 ปี ยุติธรรมก้าวไกล เพื่อสังคมไทยที่เท่าเทียมโดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานฯ พร้อมมอบเข็มเชิดชูเกียรติเครื่องหมายยุติธรรมธำรง การมอบโล่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 และเกียรติบัตรประเภทต่างๆ ซึ่งกรมคุมประพฤติได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ได้แก่ นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน และนายวิทยา หิรัญพฤกษ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 สังกัดสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 3 และเข็มเชิดชูเกียรติเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ได้แก่ นางจินดา วัฒนวิกย์กรรม์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา นางศิริพร ผาสุขดี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา นายพงษ์ศักดิ์ ฉัตรศิริโชค พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี นายสมชาย วรรณฟัก กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายตัวแทนกระจายสินค้า ที่ปรึกษา บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด นายวัฒนา เรืองปัญญวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า สุโขทัย จำกัด นายนารถ โพธิ์สิทธิ์ อาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 นายประภาส รอดประพัฒน์ อาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา และนางกันยา แจ่มประชา อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก

          นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรในกระทรวงยุติธรรม การจัดแสดงนิทรรศการผลงานการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงยุติธรรม และบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งกรมคุมประพฤติได้นำเครื่องดื่มร้อน/เย็น ร้านกาแฟพี่สอนน้อง โดยผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจาก ปตอ. พัน 5 มาร่วมด้วย ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร