จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


คุมประพฤติลำปางจัดอบรมความรู้การคุ้มครองสิทธิตามกฏหมาย ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนศรีชุม - ป่าไผ่ และ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนป่าขาม - ศรีเกิด [2019-03-25]