จำนวนผู้เข้าชม : 27

   


คุมประพฤติลำปางจัดอบรมความรู้การคุ้มครองสิทธิตามกฏหมาย ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง [2019-03-25]