จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับนักโทษ [2019-03-22]

เอกสารดาวน์โหลด :

222.jpg