จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติขอนแก่นจัดโครงการบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [2019-03-22]