จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ประจำเดือนมีนาคม 2562 [2019-03-21]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 พนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอเวียงป่าเป้า จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม เขตอำเภอเวียงป่าเป้า ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดอย่างเคร่งครัด กำชับตักเตือนให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมให้ครบถ้วนตามที่ศาลกำหนด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 32 ราย และจัดกิจกรรมสำหรับโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ กิจกรรมอบรมความรู้เรื่อง “โรคสมองติดยา” โดยได้รับเกียรติจาก นายก้องเกียรติ อุเต็น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 39 ราย ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเวียงป่าเป้า

เอกสารดาวน์โหลด :

40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - รับรายงานตัวกลุ่มเขต วปป 200301.jpg

40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - รับรายงานตัวกลุ่มเขต วปป 200304.jpg

40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - รับรายงานตัวกลุ่มเขต วปป 200305.jpg

40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - รับรายงานตัวกลุ่มเขต วปป 200311.jpg

40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - รับรายงานตัวกลุ่มเขต วปป 200312.jpg

40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - รับรายงานตัวกลุ่มเขต วปป 200313.jpg

54523856_833908476957466_1312246237029728256_n.jpg