จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


กรมคุมประพฤติร่วมสร้างคนดีกลับสู่สังคม ศึกษาช่องทางการสนับสนุนสินค้าและบริการจากผู้กระทำผิด [2019-03-21]

          วันนี้ (21 มีนาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อส่งเสริมการสร้างงานโดยการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ จากผู้กระทำผิดที่อยู่ภายใต้การควบคุม ดูแลของกระทรวงยุติธรรม ระหว่างกระทรวงยุติธรรม และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีฯ และมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พีทีที โออาร์ เป็นผู้ลงนามฯ ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่

          สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมทักษะอาชีพ โดยการพัฒนาและอุดหนุนผลิตภัณฑ์และบริการของผู้กระทำผิดที่อยู่ภายใต้การควบคุม ดูแลของหน่วยงานด้านพฤตินิสัยของกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขและฟื้นฟูผู้กระทำผิด อันจะยกระดับความรู้ความสามารถ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้กระทำผิดและครอบครัว และเกิดการยอมรับจากสังคม รวมถึงลดอัตราการกระทำผิดซ้ำ สามารถคนดีคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน

          นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของผู้กระทำผิด ทั้งกรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในส่วนของกรมคุมประพฤติ นำผลิตภัณฑ์ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด อาทิ สบู่กลีเซอรีนสมุนไพร ถุงผ้า To Be 1 ลูกประคบสมุนไพร น้ำยาอเนกประสงค์ และกระจกกัดลวดลาย ซึ่งเป็นผลผลิตจากผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่อยู่ในการดูแลของกรมคุมประพฤติ