จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คป.หนองคายร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองคาย ออกหน่วยเคลื่อนที่ ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ 2562 [2019-03-21]

 

        กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดหนองคาย  มอบหมายให้นายปฏิธาน สายชัยภูมิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองคาย ออกหน่วยเคลื่อนที่  ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ หน้าที่งานคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม  ณ เทศบาลตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย