จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คป.หนองคายนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมตามโครงการบ้านสวย เมืองงาม“หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง” [2019-03-21]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ตามโครงการบ้านสวย เมืองงาม “หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง เพื่อการขับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิสัยทัศน์และจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองคายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและด้วยจะทำให้จังหวัดหนองคายเป็นเมืองสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม ตามโครงการดังกล่าว เป็นประจำทุกวันพุธ ณ บริเวณหน้าสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย