จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ 27 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปี 2562 [2019-03-21]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
ระหว่างวันที่ 1 - 15 มีนาคม 2562 นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ และอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย จัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบการสถานปนากรมคุมประพฤติในวันที่ 15 มีนาคม และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ในวันที่ 16 มีนาคม ประจำปี พ.ศ.2562 โดยสำนักงานฯ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรวมพลังสร้างสรรค์ทำความดีในวาระที่สำคัญยิ่งของกรมคุมประพฤติ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “คุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0” โดยจัดนิทรรศการภารกิจกรมคุมประพฤติและผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับโอกาสระบบงานคุมประพฤติครบ 40 ปี และนโยบายคุมประพฤติ Probation 4.0 นิทรรศการงานอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติที่เสียสละ ทุ่มเท ช่วยเหลือ ภารกิจของกรมคุมประพฤติ และจัดพิธีสงฆ์โดยได้ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม อีกทั้งยังได้ประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติดังกล่าวโดยออกอากาศทางสื่อสถานีวิทยุในพื้นที่

เอกสารดาวน์โหลด :

40 ปีงานคุมประพฤติ - กิจกรรมอื่น 1303302.jpg

40 ปีงานคุมประพฤติ - กิจกรรมอื่น 1303303.jpg

40 ปีงานคุมประพฤติ - กิจกรรมอื่น 1803202.jpg

40 ปีงานคุมประพฤติ - กิจกรรมอื่น 1803301.jpg

40 ปีงานคุมประพฤติ - กิจกรรมอื่น 1803302.jpg

40 ปีงานคุมประพฤติ - กิจกรรมอื่น 1803401.jpg

40 ปีงานคุมประพฤติ - กิจกรรมอื่น 1803404.jpg