จำนวนผู้เข้าชม : 29

   


คป.หนองคายจัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการค่ายก้าวใหม่ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๒ [2019-03-21]

 

           กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการค่ายก้าวใหม่ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๒โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่จากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔๕,โรงพยาบาลหนองคายและศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดจังหวัดหนองคาย เพื่อการดำเนินการจัดโครงการเป็นไปอย่างเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์    ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ชั้น ๒