จำนวนผู้เข้าชม : 18

   


คป.หนองคายร่วมกับอสค นำผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอเมืองทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย [2019-03-21]

 

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ร่วมกับร.ต.อ.องอาจ อันตะยา อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย  นำผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอเมืองทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติมีจิตสำนึกที่ดี ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมจำนวน  ๑๑  ราย